Informatie over gegevensbescherming

 

I.       Verantwoordelijke 
II.      Functionaris voor de gegevensbescherming 
III.    Verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze websites 
  1.      Informatief bezoek aan onze websites 
  2.      Gebruik van onze onlineshop 
  3.      Gebruik van het contractportaal
  4.      Gebruik van ons orderoverzicht 
  5.      Gebruik van de contactinformatie
IV.    Gebruik van cookies 
V.     Ontvangers 
VI.    Delen met landen buiten de EU 
VII.  Uw rechten 
VIII. Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering 

 
Hartelijk dank voor het bezoeken van onze websites en voor uw belangstelling voor onze bedrijven en producten. 
Klöckner Metals ODS Nederland (hierna "Kloeckner", "wij" of "ons") geeft u graag meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze websites onder shop.kloeckner.nl (hierna "websites"). Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres). 
In dit document willen we u met name informeren over de persoonsgegevens die we verzamelen tijdens uw bezoek aan de websites en het gebruik van de daarin opgenomen diensten en functies, voor welk doel dit gebeurt en welke rechten u in dit verband heeft. 
 
I.     Verantwoordelijke 
 
De verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming is 
 
Kloeckner Metals ODS Nederland
Donk 6 - 2991 LE Barendrecht
Postbus 69 - 2990 AB Barendrecht
Telefoon: +31 (0) 180 640 911
 
Als we op basis van artikel 26 van de AVG samen met een andere verwerkingsinstantie verantwoordelijk zijn voor de verwerking, wordt dit aangegeven met een markering (*) en verwijzen we naar de contactgegevens van de medeverantwoordelijke partij. 
 
II.   Functionaris voor de gegevensbescherming 
U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens: 
Functionaris voor de gegevensbescherming van Kloeckner Groep in Nederland
Donk 6 - 2991 LE Barendrecht
Postbus 69 - 2990 AB Barendrecht
 
III. Verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze websites 
 
1. Informatief bezoek aan onze websites 
 
a) Betreffende gegevenscategorieën: 
 
Elke keer dat u onze websites bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens: 
de verbindingsgegevens van uw computer, zoals het IP-adres, 
de websites die u bezoekt, inclusief de site van waaruit u onze website heeft bezocht, 
de datum en het tijdstip van uw bezoek, 
de naam en de versie van uw browser en besturingssysteem, 
de hoeveelheid gegevens die tijdens de verbinding zijn overgedragen. 
 
b) Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen en eventuele rechtmatige belangen: 
We verzamelen deze gegevens voor het beschikbaar stellen van onze websites en om de technische werking te garanderen volgens artikel 6 (1) b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en voor het vaststellen en verhelpen van storingen volgens artikel 6 (1) f) van de AVG. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onze websites foutloos functioneren. 
 
c) Bewaartermijn: 
We verwijderen uw gegevens na 30 dagen, tenzij we deze in een uitzonderlijk geval langer nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. In dat geval verwijderen we de gegevens zodra ze hiervoor niet meer nodig zijn. 
 
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering: 
Als u onze websites bezoekt, worden deze gegevens automatisch verzameld. Zonder deze beschikbaarstelling kunt u onze websites niet gebruiken. 
 
 
2. Gebruik van onze onlineshop 
 
a) Betreffende gegevenscategorieën: 
In het kader van het gebruik van onze onlineshop verwerken wij de volgende gegevens: Aanhef, voornaam, achternaam, account-ID, zakelijk e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, rechtsvorm, factuuradres, verzendadres en -informatie, betalingsmethode, creditcardgegevens (beknopt), zakelijk telefoonnummer, btw-nummer, klantnummer bij Kloeckner, informatie over klantspecifieke prijzen (overeengekomen kortingen en voorwaarden), contracten en geplaatste orders (zoals ordernummer, opgevraagde volume-eenheden, artikelnummer, gewenste volume-eenheid en tijdstip), gegevens over de aan uw account gekoppelde gebruikers met naam en e-mailadres, gebruiksgegevens in het kader van het gebruik van de onlineshop.
 
b) Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, eventuele rechtmatige belangen, bronnen: 
Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor het afhandelen van uw bestelling en het ter beschikking stellen van de onlineshop, op basis van artikel 6 (1) b) van de AVG (voor gegevens van contractpartners) of artikel 6 (1) f) van de AVG (voor gegevens van de contactpersonen van de contractpartners). Hieronder vallen in het bijzonder de productie en verspreiding van offertes, de orderverwerking inclusief logistiek en facturering, evenals de primaire klantenservice, bijvoorbeeld voor hulp bij vragen over producten.
Verder gebruiken we deze gegevens op basis van artikel 6 (1) f) van de AVG in gepseudonimiseerde vorm voor een statistische analyse van het algemene klantgedrag, om onze bedrijfsstrategie te bepalen en ten behoeve van onze online marketing. 
Daarnaast gebruiken we de beschikbare persoonsgegevens voor een analyse van het algemeen klantgedrag. Dit houdt in dat we individuele verschillen tussen klanten, de betreffende orderfrequentie, bestelwijze, hoeveelheid, prijs, et cetera in kaart brengen om klantspecifiek op u te kunnen reageren. Dit doen we op basis van artikel 6 (1) f) van de AVG, dat het rechtmatige belang erkent van verkoopstimulering door een gericht aanbod en klantenservice.
Als u een order heeft geplaatst in de onlineshop, zijn we volgens artikel 6 (1) c) van de AVG wettelijk verplicht om uw bedrijfsnaam en -adres te controleren aan de hand van de zogenaamde terroristenlijsten. We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u, gebruiken de informatie die al aanwezig is in andere Kloeckner-systemen of ontvangen de gegevens van de verantwoordelijke beheerder in onze onlineshop. 
Als u de winkelwagen heeft gevuld en de orderprocedure afbreekt (door het browservenster te sluiten of de winkelwagen op te slaan zonder de order te plaatsen), verwerken wij uw winkelwagengegevens en uw telefoonnummer volgens artikel 6 (1) f) van de AVG. We kunnen dan telefonisch contact met u opnemen om te vragen of u de order om technische redenen heeft geannuleerd. Ons enige belang hierbij is het verbeteren van de kwaliteit van de onlineshop, het identificeren van fouten en het bieden van ondersteuning bij het oplossen van problemen. 
Als u al producten in de onlineshop hebt besteld, verwerken wij voor het verzenden van doelgroepspecifieke e-mails uw voor- en achternaam, aanhef, e-mailadres, het aankoopgedrag en de aankoopgeschiedenis (online/offline), en de verantwoordelijke vestiging op basis van artikel 6 (1) f) van de AVG. Ons rechtmatige belang hangt samen met de verkoopstimulering door middel van reclamecommunicatie.
Als u ons toestemming heeft gegeven voor direct marketing, verwerken we ook andere gegevenscategorieën ten behoeve van de verzending van geïndividualiseerde e-mails. Informatie over de verwerking van uw gegevens voor direct marketing vindt u in ons afzonderlijke privacybeleid voor direct marketing.
 
c) Bewaartermijn: 
We slaan uw gegevens in principe net zo lang op totdat aan het rechtmatige doel van de verwerking is voldaan (in de regel zijn dit de contract- en orderverplichtingen, inclusief eventuele garantieverplichtingen), of zolang er wettelijke bewaarverplichtingen van toepassing zijn. Relevant zijn hierbij met name belastings- en handelsrechtelijke voorschriften, die in de regel een bewaarperiode van 6 tot 10 jaar vereisen.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6 (1) a) van de AVG en u uw toestemming intrekt, zullen we uw opgeslagen persoonsgegevens verwijderen. Voorwaarde hiervoor is dat er geen wettelijke verplichtingen - zoals wettelijke bewaartermijnen - of rechtmatige belangen onzerzijds zijn die dit verhinderen.
 
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering: 
Het verstrekken van gegevens in het kader van het gebruik van onze onlineshop is noodzakelijk voor de registratie en de orderverwerking. Als u deze informatie niet met ons deelt, kunt u onze onlineshop niet gebruiken. 
 
3. Gebruik van het contractportaal
 
a) Betreffende gegevenscategorieën: 
In het kader van het gebruik van het contractportaal verwerken wij de volgende gegevens: klantnummer bij Kloeckner, zakelijk e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, informatie over de contracten (bijv. looptijd, hoeveelheid, ordernummer, verantwoordelijke contactpersoon, volume-eenheid, verzendadres, artikelnummer, tijdstip). 
 
b) Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen: 
We verzamelen deze gegevens voor de afhandeling en om het contractportaal beschikbaar te stellen op basis van artikel 6 (1) b) van de AVG (voor gegevens van contractpartners) of artikel 6 (1) f) van de AVG (voor gegevens van de contactpersonen van de contractpartners). 
 
c) Bewaartermijn: 
We verwijderen uw persoonsgegevens uit het contractportaal wanneer u dat wenst of na de afhandeling van de overeenkomst en na afloop van de wettelijke bewaartermijn. 
 
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering: 
Het verstrekken van gegevens in het kader van het gebruik van het contractportaal is noodzakelijk voor de registratie en de afhandeling. Als u deze informatie niet met ons deelt, kunt u het contractportaal niet gebruiken. 
 
4. Gebruik van ons orderoverzicht 
 
a) Betreffende gegevenscategorieën: 
In het kader van het gebruik van het orderoverzicht verwerken wij de volgende gegevens: klantnummer bij Kloeckner, zakelijk e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, informatie over uw orders (bijv. looptijd, hoeveelheid, ordernummer, verantwoordelijke contactpersoon, volume-eenheid, verzendadres, artikelnummer, tijdstip). 
 
b) Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen: 
We verzamelen deze gegevens voor de afhandeling en om het orderoverzicht beschikbaar te stellen op basis van artikel 6 (1) b) van de AVG (voor gegevens van contractpartners) of artikel 6 (1) f) van de AVG (voor gegevens van de contactpersonen van de contractpartners). 
 
c) Bewaartermijn: 
We verwijderen uw persoonsgegevens uit het orderoverzicht wanneer u dat wenst of na de afhandeling van de order en na afloop van de wettelijke bewaartermijn. 
 
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering: 
Het verstrekken van gegevens in het kader van het gebruik van het orderoverzicht is noodzakelijk voor de registratie en afhandeling. Als u deze informatie niet met ons deelt, kunt u het orderoverzicht niet gebruiken.
 
5. Gebruik van de contactinformatie 
 
a) Betreffende gegevenscategorieën: 
Als u contact met ons opneemt, verwerken wij de gegevens die u als contactinformatie heeft opgegeven, zoals uw aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, postcode, klantnummer bij Kloeckner, telefoonnummer, reden voor het contact, bericht en eventuele bijlagen. 
 
b) Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen en eventuele rechtmatige belangen: 
We verzamelen deze gegevens om te kunnen reageren op uw vraag op basis van artikel 6 (1) b) van de AVG (voor gegevens van contractpartners) of artikel 6 (1) f) van de AVG (voor gegevens van de contactpersonen van de contractpartners). Ons enige belang hierbij is om aan uw verzoek te kunnen voldoen. 
 
c) Bewaartermijn: 
We verwijderen uw gegevens nadat we aan uw verzoek hebben voldaan en na afloop van de wettelijke bewaartermijn. 
 
d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering: 
U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die we nodig hebben voor het verwerken van uw verzoek en om contact met u op te nemen. Deze verplichte gegevens zijn in het contactformulier aangegeven met een asterisk. Als u ons de verplichte informatie niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet reageren op uw vraag. Alle andere gegevens zijn niet verplicht, maar helpen ons wel om uw aanvraag sneller en effectiever te verwerken. 
 
IV. Gebruik van cookies 

V.  Ontvangers 

Interne ontvangers: Bij Klöckner beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens zich tot de medewerkers die ze nodig hebben in het kader van bovengenoemde doelstellingen. 

Externe ontvangers: We delen uw persoonsgegevens alleen met externe partijen als dit nodig is voor de afhandeling of verwerking van uw verzoeken en orders, als er sprake is van een expliciete wettelijke toestemming of als wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen. 

Mogelijke externe ontvangers zijn: 

a) Opdrachtverwerkers 

Dochterondernemingen van Klöckner of externe dienstverleners die we inzetten voor het leveren van diensten, bijvoorbeeld op het gebied van technische infrastructuur en onderhoud of het verstrekken van contractueel relevante inhoud. 

b) Openbare instanties 

Autoriteiten en overheidsinstellingen, zoals het openbaar ministerie, rechtbanken of belastingautoriteiten aan wie we door juridische verplichtingen persoonsgegevens moeten verstrekken. 

c) Andere ontvangers 

Alleen als het nodig is voor de uitvoering van het contract, indien u toestemming heeft gegeven of als er sprake is van een expliciete wettelijke toestemming zullen we uw persoonsgegevens aan andere ontvangers verstrekken. Het gaat hierbij met name om bedrijfsorganisaties, betalingsdienstaanbieders, kredietinstellingen en incassobureaus.

Onze dienstverlener voor incassoaangelegenheden is:

Atradius N.V.
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 20 553 9111
Fax: +31 20 553 2811
E-mail: customerservice.nl@atradius.com

De privacyverklaring van Atradius N.V. is online te bekijken op https://atradius.nl/atradius-privacy-statement.html hoofdstukken 3 en 4). De functionaris voor de gegevensbescherming van Atradius is per e-mail bereikbaar via dpo@atradius.com.

 

VI. Delen met landen buiten de EU

Persoonsgegevens die we verwerken in het kader van de hierboven beschreven procedures kunnen ook worden doorgestuurd naar ontvangers die uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerken. Indien dit landen betreft die niet een met de EU-bepalingen vergelijkbaar gegevensbeschermingsniveau hebben, zorgen wij samen met de betrokken ontvangers voor de in de AVG gewaarborgde en voorgeschreven passende bescherming van uw persoonsgegevens. Een bewijs van deze garantie kunt u bij ons opvragen (zie contactgegevens onder nummer I). 

 

VII. Uw rechten 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) indien er aan de desbetreffende wettelijke bepalingen is voldaan: 

Recht op inzage: U heeft het recht om ons informatie te vragen over de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld. 

Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Bovendien kunt u onvolledige gegevens laten aanvullen. 

Recht op verwijdering: In bepaalde gevallen kunt u de verwijdering van uw persoonsgegevens eisen. 

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons in bepaalde gevallen vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. 

Recht op dataportabiliteit: Als u ons gegevens heeft verstrekt op basis van een contract of na uw toestemming, kunt u ons vragen om deze gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat beschikbaar te stellen of om ze aan een andere verantwoordelijke over te dragen. 

Recht op bezwaar

U heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 6 (1) f) van de AVG, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. We zullen deze persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er overtuigende en legitieme gronden voor zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Ook in het geval van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering mogen we de gegevens verwerken. 

Informatie over de verwerking van uw gegevens voor direct marketing vindt u in ons afzonderlijke beleid voor het maken van bezwaar bij direct marketing

Raadpleeg ook de informatie over het intrekken van de toestemming bij verwerkingen op basis van cookies in hoofdstuk IV.

Intrekken van de toestemming: Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk moment en met onmiddellijke ingang intrekken. Dit heeft geen gevolgen voor de legitimiteit van de verwerkingen vóór de intrekking. 

Gebruikmaken van uw rechten: Om gebruik te maken van al uw hierin genoemde rechten kunt u per e-mail contact met ons opnemen of een brief sturen naar het onder I. vermelde adres. In plaats daarvan kunt u zich ook richten tot de voor u bevoegde contactpersoon voor de gegevensbescherming (zie II voor de contactgegevens). Let er daarbij op dat we u duidelijk kunnen identificeren. 

Als we op basis van artikel 26 van de AVG samen met een andere verwerkingsinstantie verantwoordelijk zijn voor de verwerking, kunt u voor het gebruikmaken van de hierboven genoemde rechten ook contact opnemen met de andere verantwoordelijke. Zie hiervoor de betreffende contactgegevens. 

De wezenlijke bepalingen van artikel 26 (1) van de AVG met een overzicht van wie aan welke AVG-verplichtingen moet voldoen, zijn op aanvraag beschikbaar. 

Recht van beroep bij de toezichthoudende instantie: Als u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming, specifiek in de lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werklocatie of de plaats van de vermeende inbreuk. 

 

VIII. Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering 

Voor het gebruik van onze websites is een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering volgens artikel 22 van de AVG niet van toepassing. 

Actueel per november 2019